Ο τομέας των online αγορών έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. ...

Online shopping has been growing in popularity, it is more convenient, ...